skib

Kontakt

Przedstw Swój problem - Wspólnie znajdziemy rozwiązanie. 

Na każde pytanie odpowiemy.

Formularz Kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest SKIB S.K. Prywatna Agencja Usługowa Krzysztof Szumski, z siedzibą w 61-732 Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 14A/9.

Z administratorem SKIB S.K. Prywatna Agencja Usługowa Krzysztof Szumski można skontaktować się poprzez adres e-mail skib@skib.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Pani/Pan ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Pani/Pana wpływających, w tym do profilowania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Jak do nas dotrzeć


SKIB Prywatna Agencja usługowa
61-732 Poznańtel./fax 61 855 19 18
Nowowiejskiego 14a/9gsm 501 613 929