skib

Aktualności

Perspektywa 2014 - 2020:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020

 

Oś Priorytetowa 1: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Oś Priorytetowa 2: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Oś Priorytetowa 3: ENERGIA

Oś Priorytetowa 4: ŚRODOWISKO

Oś Priorytetowa 5: TRANSPORT

Oś Priorytetowa 6: RYNEK PRACY

Oś Priorytetowa 7: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Oś priorytetowa 8: EDUKACJA

Oś priorytetowa 9: INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO


SKIB Prywatna Agencja usługowa
61-732 Poznańtel./fax 61 855 19 18
Nowowiejskiego 14a/9gsm 501 613 929