skib

Działanie 1.3

Poddziałania 1.3.1

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa, Inteligentny Rozwój

1.           Termin naboru: 04.05.2016 – 19.05.2016

2.           Typy wspieranych działań:

W ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1. dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof of concept na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Proof of Concept. 

3.           Typ Beneficjentów:

Bezpośrednio: podmiot, który wdraża instrument finansowy albo, w stosownych przypadkach, fundusz funduszy

Pośrednio: Mikro i małe przedsiębiorstwa.

4.           Wartość/Intensywność dofinansowania:

Minimalna wartość Budżetu projektu Grantowego wynosi 10 mln PLN

Maksymalna wartość Budżetu projektu Grantowego wynosi 30 mln PLN

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:  80%


SKIB Prywatna Agencja usługowa
61-732 Poznańtel./fax 61 855 19 18
Nowowiejskiego 14a/9gsm 501 613 929