skib

Poddziałanie 2.3.2

Bony na innowację dla MŚP

1.           Termin naboru: 31.08.2015 – 30.12.2015

2.           Typy wspieranych działań:

Dofinansowane będą projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej, o ile będzie towarzyszyła ww. usłudze. Projekt Bony na innowacje dla MŚP stwarza również możliwość dofinansowania do zakupu materiałów, pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego
wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego

3.           Typ Beneficjentów:

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

4.           Wartość/Intensywność dofinansowania:

Maksymalna wartość projektu wynosi 400 tys. zł

Minimalna wartość projektu wynosi 60 tys. zł

Intensywność wsparcia dla mikro i małych wynosi 80%, , dla średnich 70%


SKIB Prywatna Agencja usługowa
61-732 Poznańtel./fax 61 855 19 18
Nowowiejskiego 14a/9gsm 501 613 929