skib

SKIB S.K. Prywatna Agencja Usługowa Krzysztof Szumski uczestniczy w Warsztatach „Wzornictwo w meblarstwie” realizowanych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Warsztat realizowany jest w ramach projektu pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


SKIB Prywatna Agencja usługowa
61-732 Poznańtel./fax 61 855 19 18
Nowowiejskiego 14a/9gsm 501 613 929