skib

Dla Przedsiębiorców, Samorządów, Fundacji, IOB, itp. przygotowujemy kompletne aplikacje w celu pozyskania dotacji.

Wspólpracujemy na każdym etapie procesu planowania, pozyskiwania, realizacji i rozliczania dotacji.

Kontakt tel.: 501 613 929;

Mail: skib@skib.com.pl

Jesteśmy w stanie opracować każdą dokumentację w obowiązujących naborach wniosków z programów:

  • POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  • POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  • POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

  • POPW - Program Operacyjny Polska Wschodnia

  • Regionalnych Programów Operacyjnych

 


SKIB Prywatna Agencja usługowa
61-732 Poznańtel./fax 61 855 19 18
Nowowiejskiego 14a/9gsm 501 613 929