skib

Dla Przedsiębiorców, Samorządów, Fundacji, IOB, itp. przygotowujemy kompletne aplikacje w celu pozyskania dotacji.

Wspólpracujemy na każdym etapie procesu planowania, pozyskiwania, realizacji i rozliczania dotacji.

Kontakt tel.: 501 613 929;

Mail: skib@skib.com.pl

Jesteśmy w stanie opracować każdą dokumentację w obowiązujących naborach wniosków z programów:

 • POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 • POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 • POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 • POPW - Program Operacyjny Polska Wschodnia

 • Regionalnych Programów Operacyjnych

Poniżej kilka przykładowych aktualnych i planowanych nabory wniosków:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+

 1. Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

 2. Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 1. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” - zakończenie naboru wniosków 29.07.2016 r. dla dużych przedsiębiorstw do 11.07.2016 r.

 2. Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej - ogłoszenie naboru wniosków 06.06.2016 r. konkurs dla dużych przedsiębiorstw

 3. Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOTEXTILE

 4. Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

 5. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - kolejny nabór ogłoszenie konkursu 29.07.2016 r.

 6. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowację dla MŚP - ogłoszenie konkursu 05.05.2016 r.

 7. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej - ogłoszenie konkursu 15.06.2016 r.

 8. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - ogłoszenie konkursu 27.04.2016 r.

 9. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne - ogłoszenie konkursu 01.06.2016 r., planowany nabór wniosków: lipiec - wrzesień 2016 r.

 10. Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw - Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand - ogłoszenie konkursu 16 maja 2016 r.

 11. Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1

 12. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - ogłoszenie konkursów

 13. 19 maja 2016

 14. Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze - ogłoszenie konkursu 30 maja 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


SKIB Prywatna Agencja usługowa
61-732 Poznańtel./fax 61 855 19 18
Nowowiejskiego 14a/9gsm 501 613 929